6. VELIKONOČNÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
  • Dnes odpoledne bude na faře od 16.00 hod. modlitební setkání mužů.
  • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
  • V pátek 19.5. začínáme novénu před Slavnosti Seslání Ducha sv.
  • Setkání seniorů bude o týden později tj. ve středu 24.5.
  • Nadšence deskových her zveme ve čtvrtek 25.5. od 18.00 na faru, kde bude možno zahrát si různé hry. Možno donést vlastní hru. Kontaktní osoby: Kateřina Siudová a Lucie Gajdušková.
  • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
  • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
  • Organizační setkání ohledně cyklopouti bude v pátek po mši sv. na faře.