7. VELIKONOČNÍ

  • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 18.699,– Kč.
  • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Děkuji za obě sbírky.
  • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
  • Setkání seniorů bude o teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
  • Také ve středu, ale večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • Minulý týden jsme v naší farnosti zahájili pravidelnou tichou adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní. Bude každý čtvrtek dopoledne v D.K. Začne po ranní mši sv. a skonči v 12.00 hod. Může se ji zúčastnit kdokoli. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
  • Nadšence deskových her zveme teď ve čtvrtek od 18.00 hod. na faru, kde bude možno vytvořit společenství a zahrát si různé hry. Možno donést vlastní hru.
  • V sobotu od 17.00 hod. na faře bude setkání mládeže a pak v 19.00 hod., zvu do D.K. na svatodušní vigilií. Bude to vedená adorace spojena s rozjímáním Božího slova.
  • Příští neděli vás také zvu na májovou pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské na Horečkách, Začneme v 15.00 hod. Všichni jste srdečně zvaní.