11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
  • Děkuji všem, kdo připravili a také se zúčastnili koncertu minulou neděli.
  • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
  • Také ve čtvrtek v kostele v Tiché bude v 9.30 mše sv., kterou budou koncelebrovat kněží Novojičínského děkanátu. Také jste všichni na tutu mši sv. k společné modlitbě zvaní. Nebude už pak večerní mše sv.
  • Příští neděli v H.K. budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v H.K. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zvu na pobožnost u kapličky na Dílech.
  • V neděli 2.7. vás zveme na společné odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky.
  • Od středy 12.7. do soboty 15.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
  • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2023.
  • Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v sobotu 1. července na Prašivé. Jeho mottem je „Sdílej naději“. Dopoledne začneme v areálu Kamenité v 10.00 hod. a po úvodním přivítání budeme slavit mši svatou s otcem biskupem Martinem a kněžími naší diecéze. Od 12.30 hod. se rozproudí život na louce mezi kostelem svatého Antonína a turistickou chatou a na 26 stanovištích budou čekat duchovní, poznávací, pohybové, výtvarné i hudební aktivity, kde se můžeme setkat, zakusit a sdílet naději mnoha různými způsoby. V 15.30 hod. bude setkání zakončeno slavnostním požehnáním.