10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes odpoledne od 16.00 hod. bude na faře modlitební setkání mužů.
  • A v 17.00 hod. přijďte do Katolického domu, kde se uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
  • V pátek budeme prožívat slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši sv. bude krátká pobožnost.
  • Příští neděli 18.6. 9 dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu 17.6. k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
  • Také příští neděli se uskutečni sbírka na opravy fasády fary.
  • Koncert našich farníků – 11. 6. 2023