12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na opravy fasády fary se vybralo 23.348,– Kč.
  • Dnes odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na pobožnost u kapličky sv. Jana Křtitele na Dílech.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
  • Příští neděli 2.7. vás zveme na společné farní odpoledne na farní zahradu ve Frenštátě. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky. Pitní režim bude zajištěný. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
  • Od středy 12.7. do soboty 15.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
  • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2023.
  • Autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá odjede v sobotu v 9.00 hod. od H.K. Pak zastaví v Tiché na zastávce u obchodu. Můžete se ještě přihlásit.
  • První svaté přijímání – 18. 6. 2023
  • Setkání kněží a jáhnů novojičínského děkanátu v Tiché – 22. 6. 2023
  • Pobožnost k sv. Janu Křtiteli Na Dílech – 25. 6. 2023