13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes vás zveme na společné farní odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky. Pitní režim bude zajištěný. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
  • Ve středu slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30 – 11.00 (s o. Biskupem Martinem Davidem) – a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. v 8.00 hod. v H.K. a v Tiché v 18.00 hod.
  • Ve čtvrtek v Tiché mše sv. nebude.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Tento čtvrtek zbývá už zajistit jen poslední hodinu (11.00 – 12.00). Ale můžete se už zapisovat na ten další čtvrtek 13.7.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.