14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Od středy 12.7. do soboty 15.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Požehnání poutníkům bude při mši sv. ve středu ráno v 7.30 hod. v D.K. Můžete přijít se modlit spolu s nimi.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Příští neděli 16.7. bude od 16.00 hod. na faře modlitební setkání mužů.
  • Pouť na Radhošti