18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes odpoledne bude od 16.00 hod. na faře modlitební setkání mužů.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Letos se také můžete zúčastnit pěší pouti na Radhošť v sobotu 26.8. Začne ranními chválami v 6.45 hod. v D.K., po kterých se vyjde na Radhošť.