19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V úterý je doporučený svátek Nanebevzetí Panny Marie. Zvu na slavnostní mši sv. do H.K. v 18.00.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
  • Letos se také můžete zúčastnit pěší pouti na Radhošť v sobotu 26.8. Začne ranními chválami v 6.45 hod. v D.K., po kterých se vyjde na Radhošť. Mše sv. bude tam v 11.00 hod. Všichni jste zvaní.