21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Biskup Martin David nás zve ke slavnostní mši svaté ve čtvrtek 31. srpna v 16.00 hod. v ostravské katedrále, při které proběhne jeho uvedení do úřadu za účasti apoštolského nuncia. Nebude ten den večerní mše sv. v Tiché.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • V sobotu ráno je volný úmysl mše sv.
  • Také v sobotu 2.9. zveme na faru všechny muže na modlitební setkání. Začne v 15.00 hod. A od 16.00 hod. 2.9. chceme na farní zahradě opékat špekáčky. Kdo budete mít čas a chuť, určitě přijďte. Špekáčky, nebo klobásky, popřípadě něco jiného na zub vezměte s sebou. Nápoje budou zajištěny.
  • Příští neděli při mších svatých budeme všem školákům žehnat aktovky a školní pomůcky, které si děti na mši svatou přinesou.
  • Fotogalerie: Pouť na Radhošť