22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Teď v sobotu (i další dny, jak v H.K. tak v D.K.) jsou volné úmysly mší sv. Můžete je zapsat v sakristii.
 • Od 10. září opět začne scholička pro děti od 4 let. Budeme se scházet každou neděli po druhé ranní mši na faře. Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Výuka náboženství začne od 20. září a bude na faře ve středy:
  1. a 2. třída: 12.45 – 13.30 hod.
  4. – 6. třída: 13.40 – 14.25 hod.
  7. – 9. třída: 14.35 – 15.20 hod.
  3. třída: 15.00 – 15.45 hod.
 • Přihlášky jsou v sakristii.