28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka na světové misie.
  • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Odjezd autobusu na naši farní pouť sobotu 21.10. bude v 7.00 hod. od H.K. Pak zastávka v Tiché. Sebou nezapomeňte piti, jídlo, OP nebo pas a kartičku pojištění. Nebude ten den mše sv.
  • Do úterý se ještě můžete zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
  • Příští neděli 22.10. v 16.00 hod. zveme všechny na společné setkání na faře. V tomto roce si připomínáme 180 let od založení Papežského misijního díla dětí. Připravili jsme pásmo v kterém se pokusíme toto Dílo představit. Dětí z malé scholičky nám ukážou, že i dětí dovedou krásně chválit Pána písněmi. A na konec jste všichni zváni ke společné modlitbě sv. růžence za děti v misiích. Občerstvení bude zajištěno. Bude možno přispět finančně na pomoc dětem ve světě do připravených pokladniček. Těší se na vás dětí z misijního klubka a spol.
    Fotogalerie: cyklopouť do Czenstochowe 16. – 19. 9. 2023