27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy ve farnosti.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny. Také ten den je volný úmysl mše sv.
  • Dnes odpoledne se od 16.00 hod. na faře uskuteční modlitební setkání mužů.
  • Autobus na naši farní pouť sobotu 21.10. je plně obsazený. Odjezd bude v 7.00 hod. od H.K. Pak zastávka v Tiché. Sebou nezapomeňte piti, jídlo, OP nebo pas a kartičku pojištění.
  • Můžete se také zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. V naši farnosti bude sbírka probíhat do čtvrtku 19. října. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
  • V neděli 22.10. v 16.00 hod. zveme všechny na společné setkání na faře. V tomto roce si připomínáme 180 let od založení Papežského misijního díla dětí. Připravili jsme pásmo v kterém se pokusíme toto Dílo představit. Dětí z malé scholičky nám ukážou, že i dětí dovedou krásně chválit Pána písněmi. A na konec jste všichni zváni ke společné modlitbě sv. růžence za děti v misiích. Občerstvení bude zajištěno. Bude možno přispět finančně na pomoc dětem ve světě do připravených pokladniček. Těší se na vás dětí z misijního klubka a spol.