29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na světové misie. Na opravy ve farnosti se vybralo: 17.608,– Kč.
  • U příležitosti Misijního dne děti a mládež z misijního klubka vás zvou dnes od 16.00 hod. na faru.
  • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky.
  • Příští neděli budeme děkovat Pánu Bohu za dar našich kostelů.
  • Fotogalerie: Farní pouť: Głębinów – Maria Hilf – Cvilín