30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkujeme všem kdo přišli na misijní odpoledne minulou neděli a vytvořili tak pěkné společenství. Děkujeme všem kdo pomohli toto setkání připravit. A děkujeme všem kdo přispěli i nějakou tou korunou. Vybralo se 4.020,– Kč, které byly poslaný na účet Papežského misijního díla dětí. Při mších sv. se vybralo 17.673,– Kč !
 • Misijní Klubko vás zve na POCHOD SVATÝCH. Jedná se o lucerničkový průvod, kdy chceme dětem nabídnout hodnotné prožití dušičkových svátků. Průvod půjde za každého počasí v předvečer všech svatých, tedy v úterý 31.10. Začneme společnou mši svatou v H.K. Účastníky prosíme, aby se převlékli za oblíbeného světce, zcela jednoduše, třeba jen náznakem, s sebou si vzali lucerničku. Průvod půjde od H.K. na faru, spodní cestou kolem vody. Na faře bude krátká oslava.
 • Ve středu vás zvu na mši sv. u příležitosti slavnosti Všech svatých. Bude v H.K. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu také zveme na velký úklid D.K. Začneme v 9.00 hod.
 • Příští neděli 5.11. odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 12. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
 • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela „Modlitbu Páně“ a „Vyznání víry“.
 • Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
 • pátek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Také v neděli v 9.00 v H.K.