31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Sejdeme se u kněžského hrobu.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Děkuji těm par lidem, kteří přišli na včerejší velký úklid D.K.
  • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat za týden v neděli 12. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K. Taky ten den odpoledne v 15.00 hod. vás zvu do D.K. na pobožnost, ve které se budeme modlit za farnost i za celé město.
  • Ve středy a v soboty v listopadu jsou volné úmysly mší sv. Můžete je nahlásit v sakristii.
  • V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok: stolní i nástěnný.
  • Od 20. do 26. listopadu budeme mít ve farnosti ostatky bl. Karla Acutise. Abyste mohli blíž poznat toho mladého světce, zvu vás na prezentaci o něj. Bude na faře v neděli 19.11. v 18.00 hod.
  • Od tohoto týdne mše sv. ve čtvrtekTiché budou už v 17.00 hod.
  • Fotogalerie: Dušičková pobožnost – 5. 11. 2023