33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na katolická média. Za týden bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do velkého úklidu H.K.
  • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Od 19. do 25. listopadu 2023 proběhne Týden modliteb za mládež. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. Využijme proto Týden modliteb za mládež a společně se modleme za všechny mladé lidi, aby jim Pán dal sílu a odvahu zářit jako On na hoře Proměnění, naslouchat mu tak, jako On naslouchal svému Otci zde na zemi a nebát se, tak jako se nebál On nést kříž až do konce.
  • Mladí z farnosti vás srdečně zvou na „Týden s ajťákem Božím, s blahoslaveným Carlem Acutisem.Přijďte dnes v 18.00 hodin na faru, kde je připravena prezentace o tomto Božím influencerovi vyrůstajícím v moderní společnosti 21.století. Prosíme, vezměte s sebou i něco dobrého na společný stůl.
  • Na úterní mši svaté přivítáme relikviář s jeho ostatky a při mši svaté v pátek se budeme přimlouvat obzvláště za dětí a mládež. Proto na tu mši sv. zveme celé rodiny.
  • Týden s Acutisem vyvrcholí večerní adorací v sobotu, v 19.00 hodin v D.K.
  • Prosme blahoslaveného Carlo Acutise, Božího přítele, aby nás inspiroval svou hlubokou láskou ke Kristu. Ať to opravdu bude pro celou naši farnost požehnaný čas duchovní obnovy.