34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST KRISTA KRÁLE

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary. Na podporu katolických médií se vybralo: 13.049,– Kč.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Příští neděli 3.12. vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
  • Už teď vás všechny zveme na rorátní mše sv. Budou v adventní době v soboty v 7.30. Začneme v sobotu 9.12. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře. Těšíme se na vás.
  • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2024.
  • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
  • Nemocné a starší farníky budu výjimečně navštěvovat až ten další pátek: 8.12.
  • V sobotu 2.12.2023 od 16.00 hod. bude na faře společné tvoření na Adventní misijní jarmark. Srdečně zveme děti i dospělé. Peníze získané prodejem toho, co vyrobíme, budou poslány na potřeby Papežských misijních děl. Misijní jarmark bude probíhat od neděle 3.12. v H.K.
  • Přestože advent začíná až příští neděli, už dnes večer v 17:30 můžete v České televizi sledovat první adventní koncert, který je na podporu našeho Centra pro rodinu a sociální péči. Centrum pro rodinu vám za vaši podporu už teď děkuje.
  • FOTOGALERIE: přivítání ostatků bl. Karla Acutise – 21. 11. 2023