Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  • Zítra na Slavnost Matky Boží Panny Marie mše sv. budou jak obvykle v neděli. Je to zasvěcený svátek, takže máme povinnost být ten den na mši sv.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • A od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto vás zvu na mši sv. do D.K. v 7.30 hod. a nebo už na večerní mši sv. v pátek v H.K. v 18.00 hod. z vigilií této slavnosti. Nebo klidně přijďte na obě.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavice voskem.
  • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.
  • Také už můžete přispívat do pokladniček v rámci „Tříkrálové sbírky“.