4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Dnes večer v H.K. bude ještě „Půlnoční“ mše sv. Začne v 22.30 hod.
  • Zítra na Slavnost Božího Narození mše sv. budou jak obvykle v neděli.
  • V úterý u příležitosti svátku sv. Štěpána mše sv. bude jen v H.K. v 9.00 hod.
  • Ve středu při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Příští neděli u příležitosti svátku sv. Rodiny, prosím, aby se manžele posadili spolu, aby mohli obnovit své manželské sliby.