2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy – tentokrát na výměnu topení v H.K. Příští neděli bude sbírka na biblický apoštolát.
  • Připomínám, že začal montáž topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu od úterý 9.1. do neděle 21.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
  • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře měsíční setkání seniorů. Jste srdečně zvaní.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Taký ten den začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Ještě dnes můžete přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.