3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na biblický apoštolát.
  • Pokračujeme v montáži topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu ještě celý tento týden do neděle 28.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
  • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Maminky a babičky jsou příští víkend zvány na Modlitební setkání Modliteb Matek. Podrobností najdete na plakátku.