4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za sbírku na biblický apoštolát. Vybralo se 10.753,– Kč.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera. Taky ten den slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček: v D.K. v 18.00 hod. Doneste si svíčky: Hromnice.
  • Po mši sv. v pátek bude ještě pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • V sobotu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Proto po pobožnosti bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání.
  • V tomto týdnu snad už úspěšně dokončíme montáž topení v lavicích v H.K. A proto ještě celý tento týden do soboty 3.2. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.! Pak už jen zbývá připravit kostel po opravách. Proto moc, moc zvu na velký úklid do H.K. v sobotu 3.2. Začneme už v 9.00 hod. Každá pomocná ruka se bude hodit. A už předem děkuji za pomoc.
  • Jelikož v H.K. bude namontováno topení do lavic, proto od příští neděle 4.2. obě nedělní mše sv. (jak v 7.30, tak v 9.00) budou v H.K.
  • V neděli 11.2. (za dva týdny) plánujeme přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.
  • Fotogalerie: TRIDUUM – Modlitby matek