1. NEDĚLE POSTNÍ

  • Mockrát děkuji všem, kdo minulou neděli připravili naše přátelské setkání farníků.
  • Děkuji také za dnešní sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka: Haléř sv. Petra.
  • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů. A večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě.
  • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
  • Připomínám také, že pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
  • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
  • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).