2. NEDĚLE POSTNÍ

  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
  • Pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
  • V pastýřském listu nás otec bp Martin vyzval k celodenní adoraci o prvních pátcích v měsíci. Chceme odpovědět na jeho pozvání a začít takovou adoraci i u nás. Začneme už tento pátek 1.3. od 9.00 hod. v H.K. A proto vás zvu k zajištění jednotlivých hodin. Seznam je na stolku uprostřed kostela. Bude možnost si zapnout topení v těch předních lavicích.
  • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00. Následující sobotu 9.3. ranní mše sv. bude v H.K. v 9.00. U té mše sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Zpověď bude od 8.30.
  • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).