SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Dnešní sbírka je na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond). Děkuji za podporu.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Můžete se zapsat a zajistit jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“. Po filmu bude (aspoň doufám) diskuze. Malé pohoštění tentokrát bude zajištěno, ale…
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5.
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek – Křížová cesta
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
 • Velikonoční nedělě