2. Neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství

  • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“.
  • Zítra v pondělí budeme prožívat Slavnost Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zvu na mši sv. do H.K. v 18.00 hod. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.
  • I v letošním roce plánujeme farní cyklopouť. Tentokrát do Kalwarii Zebrzydowské. Zájemce zveme na organizační setkání na faru v tento pátek hned po večerní mši sv.
  • Mládež děkanátu Nový Jičín zve jak mladé tak i starší na Děkanátní bowlingový turnaj. Ten se uskuteční v sobotu 27. dubna v Orlovně v Novém Jičíně – Loučce. Registrace probíhá skrze on-line formulář. Více informací na plakátku nebo na webu mladeznj.cz a sociálních sítích.