5. Neděle velikonoční

  • Dnes odpoledne vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Také se prosím zapište a zajistěte jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. Od 17.00 hod. bude příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
  • V sobotu hned po mši sv. začne setkání ministrantů.
  • Příští neděle bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.
  • Pobožnost u kaple sv. Marka