Slavnost Nejsvětější Trojice

  • Ve čtvrtek 30.5. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Proto nebude ten den ranní mše sv. v D.K. ale zvu vás dopoledne na adoraci, která začne v 8.00 hod. v D.K. a skonči v 12.00 hod. Zase prosím o zajištění jednotlivých hodin adorace.
  • A také vás zvu na slavnostní mši sv. do H.K. v 18.00 hod., po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod také půjde kolem kostela. Děti si donesou košíčky s květinami, aby mohly je pak sypat po cestě před Nejsvětější Svátosti. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti v kostele a adorací.
  • Ve farnosti Ticha tuto slavnost s Eucharistickým průvodem budeme prožívat v neděli 2.6.
  • Připomínám také, abyste ten den před mši sv. neparkovali auta hned u kostelních zdi: budou tam 4 oltáře! Mladší mohou ten den auta zaparkovat na dvoře u fary.
  • Příští neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
  • V neděli 9.6. při mši sv. v 9.00 hod. 5 kluků z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
  • Pěší pouť na Velehrad proběhne od 10.7.do 13.7.