9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes odpoledne se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
  • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Také se můžete zapsat a zajistit jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. Ten den také budu navštěvovat nemocné a starší farníky. Stačí to jen nahlásit.
  • A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Příští neděli 9.6. při mši sv. v 9.00 hod. 5 kluků z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní (v 9.00 hod.) přistoupí k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.