14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji všem, kdo se minulou neděli zapojili a připravili společné farní odpoledne na farní zahradě.
  • Od středy 10.7. do soboty 13.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Požehnání poutníkům bude při mši sv. ve středu ráno v 7.30 hod. v D.K. Můžete přijít se modlit spolu s nimi.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím na jednotlivé hodiny.
  • Ve čtvrtek večer v Tiché mše sv. nebude.