13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V rámci akce Misijního koláče se vybralo celkem 11.569,– Kč. Příspěvek bude věnován na výživové programy papežských misijních děl pro chudé a podvyživené děti. Všem dárcům moc děkujeme.
 • Na opravy ve farnosti se vybralo 18.731,– Kč.
 • Také se dnes ještě můžete přihlásit na zítřejší setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Autobus odjede v 9.00 hod. od H.K. Pak přes Tichou. Cena: 100,– Kč / dospěly; 1,– Kč / dítě.
 • Dnes vás zveme na společné farní odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky. Pitní režim bude zajištěný. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
 • Ve čtvrtek se při ranní mši sv. budeme modlit za kněze a nová povolání. A hned po ní začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím na jednotlivé hodiny.
 • Ve čtvrtek večer v Tiché mše sv. nebude.
 • V pátek slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30; 11.00 a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. v 18.00 hod. v H.K. Je to zároveň i 1. pátek v měsíci.
 • V pátek je také volný úmysl mše sv.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marii a pak na faře budou následovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Je potřeba uklidit věž v D.K. z ptačího trusu a zabezpečit okna síťkami, aby tam nemohly vlítat ptáci. Kdo by byl ochotný pomoci, nahlaste to prosím v sakristii.
 • K dnešnímu dni končí v našich farnostech působení o. Josefa Kaňovského. V jeho funkci výpomocného duchovního by ho měl vystřídat o. Alois Peroutka, který se má nastěhovat na faru v Tiché. Datum loučení s o. Josefem ještě upřesníme.