27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Středa – Památka sv. Jana XXIII:, papeže
Sobota - Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí po večerní mši svaté v 18.45 hod. je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
  • V pátek dopoledne v 9.00 hod. bude mše svatá v DPS na Rožnovské.
  • Večer v sobotu od 18.00 hod. bude společenství mladých.