28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, HL. PATRONKY SLEZSKA
Úterý – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • Příští neděli je sbírka na misie.
 • V pondělí po večerní mši svaté v 18.45 hod. je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V pátek dopoledne v 9.00 hod. bude mše svatá v DPS v Martinské čtvrti.
 • V pátek před večerní mši svatou se budou děti z misijního klubka modlit růženec.
 • V sobotu v 11.00 hod. je svatba na Radhošti Jiří Beneš a Kateřina Šlosarová.
 • Práce na faře: Prosím chlapi, kteří by chtěli pomoci na faře z různými pracemi – je potřeba seškrábat staré malby atd.
 • Každý pátek po večerní mši svaté bude 15 minutová adorace a v H.K. od 17.15 hod. bude vystavená NS a také příležitost ke sv. smíření.

 

 • POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ: V neděli 5. 11. v 14.30 hod. na hřbitově ve Frenštátě.
  - Středa 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v 18.00 hod.
 • Čtvrtek 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ v 7.30 hod. a 18.00 hod.