29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Zádušní mše svatá za kněze
Sobota - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

  • Ve čtvrtek 26.10 bude v 9.30 hod. zádušní mše svatá za kněze P. Béma a P. Veselého v H.K. Kněží budou uložení do kněžské farní hrobky. Z tohoto důvodu nebude ranní mše svatá, také po mši svaté bude přistaven autobus na hřbitov.
  • V sobotu 28.10. bude od 18.00 hod. VEČER CHVAL v D.K.
  • Příští neděli je změna času: čas se bude posouvat ze 3. hod. na 2. hod.
  • POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ: V neděli 5. 11. v 14.30 hod. na hřbitově ve Frenštátě.
    - Středa 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v 18.00 hod. – D.K.
    - Čtvrtek 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ v 7.30 hod. a 18.00 hod. – D.K.