Zádušní mše svatá za kněze

Dne 26. října jsme slavili zádušní mši svatou za kněze P. Františka Böhma (1884–1968) frenštátského faráře a P. Karla Veselého (1899–1973) faráře v Lichnově. Ostatky kněží byly vykopaný a přeneseny do kněžské hrobky. Zádušní mši svatou slavil novojičínský děkan Mons. Alois Peroutka spolu s kněžími děkanátu. Na počátku stála myšlenka zesnulého otce Rudolfa, tak jsme splnili jeho přání. Věčné odpočinuti dej jim o Pane a věčné světlo, ať jim svítí.