SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Středa – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Čtvrtek - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Pátek - Adorace
Sobota - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Od pondělí budou všechny mše svaté z H.K. přesunuty do D.K. mimo neděli.
 • POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ: V neděli 5. 11. v 14.30 hod. na hřbitově ve Frenštátě.
  - Středa 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v 18.00 hod.
  - Čtvrtek 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ v 7.30 hod. a 18.00 hod.
 • V pátek po večerní mši svaté bude společná řízená adorace před NS. (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba).
 • Po ranní mši svaté v sobotu se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • Příští neděli nebude adorace a sv. smíření z důvodu pobožnosti na hřbitově.
 • Podle potřeby budu zpovídat i po mši svaté během týdne, pokud bych stačil vyzpovídat před mši svatou.

 • Od 1. – 8. 11. je dušičkový oktáv, ve kterém můžeme pomáhat duším v očistci – získávat plnomocné odpustky, anebo částečné.
 • 1. listopadu (dnes) a zítra po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. –8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duší v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.