POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

V neděli 5. 11. za krásného počasí jsme se společně sešli a modlili za všechny zemřelé, kteří leží na Frenštátském hřbitově. Věříme, že ty, kteří nás opustili budou přijati do věčné slávy Boží. Ať naše modlitby jim pomáhají a zbavují je trestu, které duše v očistci musí protrpět než vstoupí do Božího království a budou patřit na Boží tvář. Boží milosrdenství je stále činné a pomáhá nám na cestě do nebe. Slunce svítí, i když je někdy pod mrakem, tak je to s Boží láskou.