SLAVNOST SV. MARTINA – POUŤ

Pondělí – Svátek sv. Anežky České, panny
Pátek - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude mše svatá v DPS na Martinské ve 14.00 hod.
  • Výuka náboženství ve středu bude jako obvykle.
  • V pátek bude svatba v H.K. v 11.00 hod. Michal Turoň a Pavlína Bartošová.
  • INTENCE 1. pol. roku 2018 budeme zapisovat od neděle 12.11.
  • Prosím, abyste si rozebrali Katolický týdeník, časopis Nezbedu a Okno.
  • Ve středu 22. 11. bude PASTORAČNÍ RADA po večerní mši svaté v 18.45 hod. na faře.
  • V neděli 26. 11. od 15.00 hod. bude farní odpoledne ve staré škole na Kopané.