MISIJNÍ JARMARK

Tradičně o pouti na sv. Martina bývá v naší farnosti zvykem, že probíhá misijní jarmark po každé mši svaté. Děti s misijního klubka a jejich rodiče připravili různé výrobky na prodej, aby finančním výtěžkem přispěli na misie. Podívejte se, jak jim to šlo.