26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Jeronýma, kněze
Úterý - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Památka Andělů strážných
Pátek - Památka sv. Františka z Assisi
Sobota - Památka PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod. a s KATECHUMENY v 20.00 hod.
  • Ve středu 2. října začíná výuka náboženství: 1. –2. třída od 13.45 – 14.30 v sálu (3. třída), 4. –6. třída od 14.30 – 15.15 hod.; 7. –9. třída od 15.15 – 16.00 hod.
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné i ve městě. V pátek je v 7.30 mše svatá v D. K. večer v 18.00 hod. v H. K. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté je společná řízená farní adorace.
  • Od 17.00 – 18.00 hod. na faře je SCHOLIČKA.
  • V sobotu 5. října nebude ranní mše svatá v D. K. Jako farnost jedeme na farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod., autobus pro nedostatek zájemců nepojede, ale ti, kteří jsou napsáni pojedou auty, odjezd od kostela horního v 9.30 hod. Poutníci na kolech budou odjíždět od fary v 7.30 hod.

  • Děkuji všem farníkům, kteří se napsali na živý růženec. Příští neděli 6. října dostanete kartičku s tajemstvím a začneme se modlit. Každou první neděli v měsíci se budou měnit kartičky s tajemstvím.