31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Sobota - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Neděle – SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA – POUŤ

  • V pondělí 4. 11. je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
  • V úterý a ve čtvrtek bude navíc i večerní mše svatá v 18.00 hod. z důvodu získání plnomocných odpustků.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V sobotu 9. 11. setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.
  • Příští neděli slavíme SVATOMARTINSKOU pouť v dolním kostele, obě mše svaté budou v D. K. A odpoledne v 15.00 hod. bude adorace + svátostné požehnání, Te Deum.
  • Fotky z pobožnosti na hřbitově: