SLAVNOST SV. MARTINA – POUŤ

Úterý - Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa – Památka sv. Anežky České, panny
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí 11. 11. je mše svatá v DPS Martinská ve 14.00 hod. Setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
  • Ve středu jsou MODLITBY MATEK po večerní mši svaté.
  • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
  • V sobotu 16. 11. bude setkání SENIORŮ v 15.00 hod. v Katolickém domě. SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH bude v 18.00 hod. v Tiché na faře.
  • Fotky ze slavnosti sv. Martina farní poutě: