33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Pátek - Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
  • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. na faře v sále a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
  • Příští neděli po každé mši svaté se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Srdci Ježíšovu.