2. POSTNÍ NEDĚLE

Pátek - Výroční den zvolení papeže Františka
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

  • Příští neděli je sbírka na opravu fary.
  • V pondělí nebude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod., bude o týden později.
  • V pondělí je setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.30 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MISIJNÍ KLUBKO.
  • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ: – učíme se rozjímat a žít Písmo sv. Moto: POZNÁNÍM PÍSMA POZNÁVÁM KRISTA. Písmo: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Předsevzetí pro děti: Budu poslouchat své rodiče (ve škole, ve školce…)