SVATODUŠNÍ VIGILIE

V sobotu 30. května v předvečer slavnosti, jsme se setkali při mši svaté, abychom se radovali se čtyřmi katechumeny, kteří přijali svátost křtu a spolu s dalšími dvěma přijali svátost biřmování. Společně jsme prosili Ducha Svatého, aby sestoupil i na naši farnost.