SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka PM, Matky Církve
Středa – Památka sv. Karla Lwangy, druhů
Čtvrtek - Svátek JK, Nejvyššího a věčného Kněze
Pátek - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota - Památka PM
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • První svaté přijímání je 21. června v 9.00 hod. – bude součástí pouti k sv. Janu Křtiteli.
  • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře. Výuka pro ostatní ročníky do konce školního roku NEBUDE.
  • V pátek je první v měsíci. Mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. Po večerní mši svaté společná řízená adorace se zpěvy. ADORACE od 15.00 – 18.00 hod. s možností sv. smíření a adorace před NS. Dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
  • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu
  • Po dobu měsíce června po každé mši svaté, bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  • Je možné zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.