SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek - Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Sobota - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně mše svaté budou v 7.30 hod. (D. K.) a v 18.00 hod. (H. K.) Od 17.00 hod. bude výstav NS s možností svaté zpovědi. Po mši svaté nebude eucharistický průvod. Adorace proběhne v kostele.
  • Po dobu měsíce června po každé mši svaté bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • V zákristii si rodiče mohou vyzvednout přihlášku na příměstský tábor.
  • Je možné si zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.