27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Bruna, kněze
Středa – Památka Panny Marie Růžencové
Pátek – Památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Sobota – Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes si můžete vyměnit růžencové tajemství.
 • Děkuji za přispěvek na opravy chrámů ve Svaté zemi. Vybralo se: Frenštát: 1479 Kč; Tichá 796 Kč.
 • Ve středu v 17.15 zvu na společnou modlitbu sv. růžence.
 • Jsou ještě volné intence mší sv. na tento rok.
 • Vzadu kostela máte také možnost přispět na mše sv.: „Za duše v očistci a za obrácení hříšníků“.
 • Setkání mužů bude v pondělí 12.10. po mši sv. na faře ve Frenštátě. (cca v 19.15)
 • sobotu 17.10. zveme na společnou adoraci v předvečer Misijní neděle. Dolní kostel v 18.00.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Úterý v 18.00 hod, na faře ve Frenštátě: Modlitby Matek.
 • Pátek v 17.00 hod., na faře ve Frenštátě: setkání scholičky.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.