6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu na mši sv. s udělováním popelce.
  Ve Frenštátu: 7.30 (DK), 18.00 (HK), v Tiché v 18.00.
  Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu (půst od masa a půst újmy: max. 1 jídlo dosyta).
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Při křížové cestě si připomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
 • V neděli 21. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.
 • Další neděli (28. února) bude měsíční sbírka na opravy.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.